โรงเรียนประจำ

โรงเรียนประจำมาตฐานสากล: บ้านหลังที่สองของนักเรียน

ที่โรงเรียนประจำ SISB เราสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ของบ้านหลังที่สอง

โรงเรียนประจำของเราได้รับการดูแลจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเอาใจใส่ โดยมีทีมงานที่ดูแลบางคนอาศัยอยู่ในโรงเรียนประจำด้วย โรงเรียนให้ความสำคัญกับการทำให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง และสบาย เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งมั่นคว้าความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและด้านที่ไม่ใช่วิชาการได้อย่างดีที่สุด

Group 15944

จุดเด่นของโรงเรียนประจำ SISB

Group 48096269

สำหรับนักเรียน
อายุ 8 ถึง 18 ปี

house 1 Traced

หอพักแยก 2 แห่งสำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

quarantine 1 Traced

อยู่ประจำแบบเต็มรูปแบบ หรือ
อยู่เป็นรายสัปดาห์ได้

Group 48096956 1

มีครูประจำหอพัก
โดยมีครู 1 คนต่อนักเรียนหอ 10 คน

Vector

มีกิจกรรมกีฬา
ให้เลือกมากมาย

Group 48096267

มีกิจกรรม และ
การทัศนศึกษานอกโรงเรียน

Group 48095938

เวลาทำงาน:
24 ชั่วโมงต่อวัน ทุกวัน

Group 48095939

บริการทางการแพทย์:
กลางวันและกลางคืน

Group 48096266

คลาสเรียนพิเศษ:
12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ประโยชน์ของการอยู่โรงเรียนประจำ

Group 48096091

สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

Group 48096093

คุณภาพการใช้ชีวิตและ
การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม

Group 48096095

ทีมงานดูแลที่เอาใจใส่และ
มีความเป็นมืออาชีพ

Group 48096098

สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและ
ยาวนานในหมู่เพื่อน

Group 48096099

ช่วยสร้างการพึ่งพาตนเอง
และเรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญ

ยินดีต้อนรับจากหัวหน้าหอพักนักเรียน

สิ่งสำคัญที่สุดของการเรียนการสอนแบบองค์รวมคือครอบครัวที่เอาใจใส่และมีความรักใคร่ โรงเรียนประจำ SISB ตั้งเป้าที่จะเป็นครอบครัวเช่นนั้นโดยการมอบความอบอุ่นและเอาใจใส่แก่นักเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน

Group 48095797

Jason Tee

ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและหัวหน้าหอพักนักเรียน
Group 48095600

มุมมองจากสังคมนักเรียนประจำ

ความคิดเห็นจากนักเรียนประจำของเราและผู้ปกครอง

ข้อมูลหอพักประจำ

Screenshot 2567 06 21 at 12.55.27 PM

SISB Boarding School Fee for Academic Year 2024-2025

SISB Boarding School Fee for Academic Year 2024-2025

View
查看
ดู