โรงเรียนประจำ

โรงเรียนประจำมาตฐานสากล: บ้านหลังที่สองของนักเรียน

ที่โรงเรียนประจำ SISB เราสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ของบ้านหลังที่สอง

โรงเรียนประจำของเราได้รับการดูแลจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเอาใจใส่ โดยมีทีมงานที่ดูแลบางคนอาศัยอยู่ในโรงเรียนประจำด้วย โรงเรียนให้ความสำคัญกับการทำให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง และสบาย เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งมั่นคว้าความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและด้านที่ไม่ใช่วิชาการได้อย่างดีที่สุด

Group 15944

จุดเด่นของโรงเรียนประจำ SISB

สำหรับนักเรียน
อายุ 8 ถึง 18 ปี

หอพักแยก 2 แห่งสำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

อยู่ประจำแบบเต็มรูปแบบ หรือ
อยู่เป็นรายสัปดาห์ได้

มีครูประจำหอพัก
โดยมีครู 1 คนต่อนักเรียนหอ 10 คน

มีกิจกรรมกีฬา
ให้เลือกมากมาย

มีกิจกรรม และ
การทัศนศึกษานอกโรงเรียน

เวลาทำงาน:
24 ชั่วโมงต่อวัน ทุกวัน

บริการทางการแพทย์:
กลางวันและกลางคืน

คลาสเรียนพิเศษ:
12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ประโยชน์ของการอยู่โรงเรียนประจำ

สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

คุณภาพการใช้ชีวิตและ
การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม

ทีมงานดูแลที่เอาใจใส่และ
มีความเป็นมืออาชีพ

สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและ
ยาวนานในหมู่เพื่อน

ช่วยสร้างการพึ่งพาตนเอง
และเรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญ

ยินดีต้อนรับจากหัวหน้าหอพักนักเรียน

สิ่งสำคัญที่สุดของการเรียนการสอนแบบองค์รวมคือครอบครัวที่เอาใจใส่และมีความรักใคร่ โรงเรียนประจำ SISB ตั้งเป้าที่จะเป็นครอบครัวเช่นนั้นโดยการมอบความอบอุ่นและเอาใจใส่แก่นักเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน

Jason Tee

ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและหัวหน้าหอพักนักเรียน

มุมมองจากสังคมนักเรียนประจำ

ความคิดเห็นจากนักเรียนประจำของเราและผู้ปกครอง

ข้อมูลหอพักประจำ

SISB Boarding School Fee for Academic Year 2023-24

SISB Boarding School Fee for Academic Year 2023-24

View
查看
ดู