ข้อความต้อนรับจากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

เมื่อโรงเรียน SISB ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เรามีวิสัยทัศน์ที่จะให้การเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความแตกต่างกันในด้านความสนใจ สัญชาติ และกลุ่มอายุ เราเชื่อว่าการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยให้นักเรียนของเรามีความรู้และทักษะที่ทรงคุณค่าเพื่อเตรียมตัวรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน

Headline Heavy 2

โรงเรียน SISB ทุกสาขาใช้หลักสูตรที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อทำให้มั่นใจว่านักเรียนของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และได้รับการบ่มเพาะให้เติบโตขึ้นเป็นนักวิชาการ ผู้นำ และพลเมืองโลก

Frame 48095494

เราพร้อมมอบเส้นทางการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง Grade 12 (การศึกษาแบบ through-train) โดยในระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล (ช่วงอายุ 2-6 ปี) นักเรียนจะได้เริ่มต้นเส้นทางการศึกษาโดยโรงเรียนใช้หลักสูตร Early Years Foundation Stage จากสหราชอาณาจักร ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สร้างรากฐานที่ดีให้แก่นักเรียนเมื่อก้าวขึ้นสู่ระดับชั้นประถมศึกษา (ช่วงอายุ 6-12 ปี) ที่นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและชื่อเสียง โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนจากหลักสูตรสิงคโปร์มักจะติดอันดับต้น ๆ ในการจัดอันดับผ่านโปรแกรมสำหรับการประเมินนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งเป็นการทดสอบประเมินผลนานาชาติที่จะประเมินความเชี่ยวชาญของนักเรียนในด้านการอ่าน วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่ช่วงอายุ 12-16 ปี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้เรียนรู้ผ่านหลักสูตรผสมระหว่างหลักสูตรสิงคโปร์ (Grade 7-8) และหลักสูตรสหราชอาณาจักร (Grade 7-10) และจะได้รับการประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบจาก Cambridge International Examinations

ในช่วงชั้น Grade 11-12 (ช่วงอายุ 16-18 ปี) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีตัวเลือกระหว่างระบบชื่อดัง 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Cambridge International Examinations (การทดสอบด้วยข้อสอบ AS และ A Levels) หรือระบบ International Baccalaureate Diploma Programme

จุดเด่นของเราคือการสอนให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญใน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน รวมถึงใช้การเรียนการสอนแบบองค์รวมเพื่อพัฒนานักเรียนให้ก้าวไปถึงขีดสุดของความสามารถ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ โรงเรียน SISB สร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนของเราทุกคนได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัย รวมถึง 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อาทิเช่น Cambridge University, Imperial College London, University of Edinburgh, Tsinghua University และ University of Manchester

ผมยินดีให้ทุกท่านได้เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน SISB เพื่อช่วยให้บุตรหลานของท่านได้เริ่มออกเดินไปบนเส้นทางแห่งการศึกษาสู่ความสำเร็จครับ

KELVIN KOH

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือ SISB