เกี่ยวกับเรา

ทำไมถึงต้องเป็น
SISB?

SISB เป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่ดำเนินการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งรวมถึงหลักสูตรจากสิงคโปร์ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลกในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรจากสหราชอาณาจักร และโปรแกรม IB โดยตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งโรงเรียน SISB ขึ้นในปี 2544 โรงเรียนของเราก็ได้ขยายสาขาในประเทศไทยออกไปถึง 4 สาขา (ประชาอุทิศ สุวรรณภูมิ ธนบุรี และเชียงใหม่) โดยกำลังจะมีสาขาเปิดใหม่อีก 2 สาขาในปี 2566 ได้แก่สาขานนทบุรีและสาขาระยอง จุดเด่นของเราคือการสอนให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญใน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน รวมถึงการอาศัยการเรียนการสอนแบบองค์รวมเพื่อช่วยพัฒนานักเรียนของเราให้ไปถึงขีดสุดของความสามารถ

บทแนะนำโรงเรียน

image 634
image 732 Traced

หลักการของโรงเรียน

โรงเรียนของเราเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แฝงไปด้วยทักษะพิเศษ และมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนเป็นคนสำคัญ เชื่อว่าผู้ปกครองทุกท่านคือมิตร และเชื่อว่าบุคลากรของเราทุกคนคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
open book 1 Traced

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

นักเรียนทุกคนจะมีความปรารถนาในการก้าวขึ้นเป็นนักวิชาการ ผู้นำ และพลเมืองโลก

image 564

ภารกิจของโรงเรียน

โรงเรียนต้องการก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนระดับสากลที่ให้ความรู้แก่นักเรียนแบบองค์รวมเพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

Group 48095600

มุมมองผู้ปกครอง

ความแตกต่างของ SISB

open book 1 Traced

หลักสูตรระดับโลกจากสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และหลักสูตร IB

หลักสูตรสิงคโปร์จะสร้างรากฐานที่แข็งแรงเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายซึ่งจะเป็นระดับชั้นที่ใช้หลักสูตรสหราชอาณาจักรและหลักสูตร IB

presentation 1

การเรียนการสอนแบบสามภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย

ในสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ นั้น ความสามารถด้านภาษาที่หลากหลายจะทำให้นักเรียนของเราโดดเด่นเหนือคนอื่นและเป็นรากฐานชีวิตที่ดี

ecology and environment 1

สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ทันสมัย

เราเชื่อว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนนั้นเป็นมากกว่าแค่ตึกอาคารสถานที่ เราสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและความเอาใจใส่เพื่อให้นักเรียนของเราได้เติบโตอย่างเต็มที่และสมบูรณ์

book 1

การเรียนการสอนแบบองค์รวมที่บูรณาการทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

นักเรียนจะได้เตรียมพร้อมรับมือศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ และอื่น ๆ นอกเหนือจากความเป็นเลิศทางวิชาการ

ผลการเรียนและข้อเสนอจากมหาวิทยาลัย

ชีวิตที่ SISB

โรงเรียน SISB นั้นเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมทักษะทั้งทางด้านวิชาการและด้านที่ไม่ใช่วิชาการของนักเรียน เรามีกิจกรรมและหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนานักเรียนของเราให้กลายเป็นบุคคลที่เก่งรอบด้าน อาทิ การออกทัศนศึกษาเชิงเรียนรู้ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงแนวคิดด้านความสำเร็จแก่เยาวชน เช่น รางวัล The Duke of Ediburgh’s International Award