ยินดีต้อนรับสู่

สาขาเชียงใหม่

เนิร์สเซอรีถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 2-18 ปี)

สาขาเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับจากครูใหญ่

ยินดีต้อนรับสู่ SISB สาขาเชียงใหม่ครับ คำขวัญของเราคือ “จิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ” ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ SISB เป็นอย่างมาก เรามีรากฐานทางวิชาการที่แข็งแกร่งในโรงเรียนสามภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับวิถีชีวิตปัจจุบันในสังคมโลก

Thomas Fisher

รักษาการครูใหญ่

โรงเรียนและสภาพแวดล้อมของเรา

SISB สาขาเชียงใหม่เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับโลกแห่งแรกที่มีการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสิงคโปร์ในเมืองเชียงใหม่ที่งดงามแห่งนี้ โรงเรียนของเราถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยาการด้านการศึกษาที่ดีที่สุด คณาจารย์ผู้สอนพร้อมทุ่มเทให้ความช่วยเหลือและแนะนำนักเรียนทุกคนเพื่อให้พวกเขาได้พัฒนา ประสบความสำเร็จ และก้าวถึงขีดสุดความสามารถ

แนวทางเชิงครุศาสตร์ที่เราใช้กับการสอน รวมถึงความสามารถในการสรรสร้าง ก่อให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้ เรามีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อกระตุ้นสติปัญญาและร่างกาย อาทิเช่น เทควันโด การเต้นฮิปฮอป และอื่น ๆ อีกมากมาย โปรแกรมของเรา ได้แก่ ทัศนศึกษาเชิงเรียนรู้ทั้งในและนอกประเทศและรางวัล The Duke of Ediburgh’s International Award

หลักสูตร

หากท่านต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

ปฏิทินปีการศึกษา

Calendar for Academic Year 2022-2023

2022-2023学年校历

View
查看
ดู

ค่าเล่าเรียน

กดปุ่มเพื่อรับข้อมูล

ตำแหน่งที่ตั้งและช่องทางติดต่อ

โรงเรียน SISB สาขาเชียงใหม่

10 ถนนหัสดิเสวี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

สอบถามเรื่องการรับสมัครนักเรียน

สอบถามเรื่องทั่วไป

ข่าวสารจากโรงเรียน