ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน

สาขาเชียงใหม่: ค่าธรรมเนียมโรงเรียนและเงื่อนไขการชำระเงิน

School fees and initial charges are reviewed annually. School fees and initial charges for the next academic year are typically published in Term 3 (June). Fees and charges for the academic year 2022-23 are listed below.
 • a) ส่วนลดค่าแรกเข้า 40% (90,000 บาท) หรือ
  b) เลือกแผนการผ่อนชำระค่าแรกเข้าเป็นงวด: 30,000 บาท/ปี เป็นเวลา 5 ปี หรือ 40,000 บาท/ปี เป็นเวลา 3 ปี
 • Discount of 10 - 25% on tuition fees for 3 terms (Rate is dependent on level)
  • 15% tuition fee discount for new N1 students
  • 10% tuition fee discount for new N2, K1 and K2 students 
  • 10% tuition fee discount for new P1 - P3 students (free ELS for 1 term)
  • 20% tuition fee discount for new P4 - P6 students (free ELS for 1 term)
  • 25% tuition fee discount for new G7 students
  • 20% tuition fee discount for new G8 and G9 students
 • ส่วนลดค่าเทอม 5% สำหรับพี่น้องคนที่ 2
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% สำหรับพี่น้องคนที่ 3

*โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ค่าสมัครและประเมิน     

  5,000 บาท (ชำระครั้งเดียว คืนไม่ได้)

 • ค่าแรกเข้า                         

  150,000 บาท (ชำระครั้งเดียว คืนไม่ได้)

 • เงินมัดจำ                         

  30,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อนักเรียนออกจาก SISB)

 

ค่าเล่าเรียนและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับปีการศึกษา 2565-2566

ระดับชั้น

อายุ

(ณ วันที่ 1 กันยายน)

เวลาเรียน

จำนวนเงิน (บาท)

ต่อเทอม

จำนวนเงิน (บาท) ต่อปี

หลักสูตรที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง

เนิร์สเซอรี 1

2+

8.00 - 14.30 น.

94,900

284,700

เนิร์สเซอรี 2

3+

8.00 - 14.30 น.

94,900

284,700

อนุบาล 1

4+

8.00 - 14.30 น.

101,900

305,700

อนุบาล 2

5+

8.00 - 14.30 น.

101,900

305,700

หลักสูตรสิงคโปร์

ประถม 1

6+

8.00- 15.30 น.

111,100

333,300

ประถม 2

7+

8.00- 15.30 น.

111,100

333,300

ประถม 3

8+

8.00- 15.30 น.

122,700

368,100

ประถม 4

9+

8.00- 15.30 น.

122,700

368,100

ประถม 5

10+

8.00- 15.30 น.

136,600

409,800

ประถม 6

11+

8.00- 15.30 น.

136,600

409,800

หลักสูตรสหราชอาณาจักร

Grade 7

12+

8.00 - 16.00 น.

147,100

441,300

Grade 8

13+

8.00 - 16.00 น.

147,100

441,300

 Cambridge IGCSE®

Grade 9

14+

8.00 - 16.00 น.

157,200

471,600

Grade 10*

15+

8.00 - 16.00 น.

235,800*

471,600

*สำหรับ Grade 10 จะมีการเรียกเก็บเงิน 2 ครั้งต่อปี (เทอม 1 และเทอม 2) สำหรับค่าเล่าเรียนเท่านั้

Grade 11-12 Cambridge A Level - อ้างถึงค่าเล่าเรียนและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับปีการศึกษา 2566-2567

ค่าใช้จ่ายปลีกย่อย:

CLS: ค่าเรียนภาษาจีน (ต่อเทอม หากจำเป็น)

20,000 บาทต่อเทอม

ELS: ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (ต่อเทอม หากจำเป็น)

20,000 บาทต่อเทอม

ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน (ชำระปีละหนึ่งครั้ง)

 • เนิร์สเซอรีและอนุบาล

 • ประถมศึกษา

 • Grade 7, 8

โปรแกรม Cambridge IGCSE 2 ปี (80,000 บาทต่อ 2 ปี)

 • Grade 9

 • Grade 10 : นักเรียนเก่า

 • นักเรียนใหม่

Educational Resources

 • 28,500 บาทต่อปี

 • 31,000 บาทต่อปี

 • 40,000 บาทต่อปี

Educational Resources

 • 60,000 บาทต่อปี

 • 40,000 บาทต่อปี

 • 80,000 บาทต่อปี

อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ต่อเทอม)

 • เนิร์สเซอรี

 • อนุบาล

 • ประถมศึกษา

 • มัธยมศึกษา

 • 8,500 บาทต่อเทอม

 • 9,000 บาทต่อเทอม

 • 9,800 บาทต่อเทอม

 • 11,500 บาทต่อเทอม

โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทไทย

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับทัศนศึกษา ชุดนักเรียน และเตียง (สำหรับระดับชั้นเนิร์สเซอรี 1 และ 2 เท่านั้น)

 

1. ค่าสมัครและค่าประเมิน เป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งที่จะต้องชำระ ณ เวลาเข้าเรียน และไม่สามารถคืนได้ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะครอบคลุมถึงการทดสอบเพื่อประเมิน/วัดระดับนักเรียน อย่างไรก็ดี หากบุตรหลานของท่านสอบผ่านการประเมิน แต่โรงเรียนไม่มีที่ว่างโดยทันที โรงเรียนจะลงคิวบุตรหลานของท่านไว้ในรายชื่อรอเข้าโรงเรียนและจะได้เข้าเรียนโดยเร็วที่สุดที่เป็นไปได้

2. ค่าแรกเข้า เป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งที่จะต้องชำระเมื่อได้รับเสนอที่เรียนก่อนเข้าห้องเรียน


3. เงินมัดจำ จะถูกวางไว้สำหรับนักเรียนทุกคนและจะได้รับคืนเมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งว่านักเรียนคนดังกล่าวกำลังจะออกจากโรงเรียน SISB ต่อเมื่อได้ชำระเงินที่ค้างไว้จำนวนอื่น ๆ จนหมดแล้ว ท่านสามารถนำเงินมัดจำมาชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับการศึกษาในเทอมสุดท้ายของบุตรหลานของท่านได้

 

4. คลาสเรียนเสริมหรือ ECA ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของท่านและเป็นสิ่งที่โรงเรียนแนะนำในบางโอกาส ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิชาหรือกิจกรรม

 

5. ค่าเล่าเรียน สามารถชำระได้ในทุกเทอม โรงเรียนจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้กับท่านล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม ท่านจะต้องชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ระบุบนใบเรียกเก็บเงิน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่โรงเรียนได้รับจะไม่สามารถจ่ายโอนหรือคืนได้ ค่าเล่าเรียนไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบ iPSLE (Singapore International Primary School Examination) และการสอบภายนอกอื่น ๆ ท่านมีสิทธิได้รับส่วนลดค่าใช้จ่าย 2% หากทำการชำระค่าเล่าเรียนทีเดียวเต็มปีการศึกษา

 

6. ท่านจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 5% สำหรับบุตรหลานคนที่ 2 และ 10% สำหรับบุตรหลานถัดจากนั้น

 

7. แต่ละเทอมมีกำหนดเวลาดังนี้

Calendar Year 2022-23

Term 1

Term 2

Term 3

Term Date

Monday, 15 August 2022

Friday, 16 December 2022

Monday, 09 January 2023 -

Friday, 24 March 2023

Monday, 17 April 2023 - 

Monday, 3 July 2023

Invoice Date

Monday, 23 May 2022

Monday, 07 November 2022

Monday, 13 February 2023

Due Date

Friday, 3 June 2022

Friday, 18 November 2022

Friday, 24 February 2023

8. การชำระเงินล่าช้าหรือหลังกำหนด หลังจากที่ครบกำหนดเวลาตามที่ระบุบนใบเรียกเก็บหากท่านชำระล่าช้าจะถูกเก็บค่าปรับในอัตรา 1% ต่อเดือน

9. วิธีชำระเงิน

 • เงินสด: แผนกการเงินของโรงเรียนจะรับธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทเท่านั้น สำหรับธุรกรรมทีมีมูลค่าเกิน 5,000 บาท โปรดชำระโดยวิธีอื่น
 • เช็คขีดคร่อม (สำหรับผู้รับจ่ายบัญชีเท่านั้น) หรือแคชเชียร์เช็ค : โปรดสั่งจ่ายไปยัง “Singapore International School Chiangmai” พร้อมขีดคร่อมคำว่า “ผู้ถือ” ไม่รับเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า
 • บัตรเครดิต: มีค่าธรรมเนียม 1.5%
 • บริการชำระบิล: โปรดชำระที่ธนาคารกรุงเทพด้วยใบชำระบิล
 • By Bill Payment: At any Bangkok Bank branches with the bill payment form.
 • โอนผ่านธนาคาร: โปรดชำระไปยังบัญชีใดต่อไปนี้

Siam Commercial Bank: PratuChangphueak #550-258671-4 (Saving Account)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูช้างเผือก เลขที่ 550-258671-4 (บัญชีเงินฝาก)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก เลขที่ 390-4-58748-6 (บัญชีเงินฝาก)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างเผือก เลขที่ 027-8-70538-2 (บัญชีเงินฝาก)

หลังโอนเงินสำเร็จแล้ว โปรดส่งอีเมลพร้อมแนบสลิปโอนเงินมายังที่อยู่อีเมล account.cm@sisb.ac.th

 

10. การรับเข้าเรียนล่าช้า: ค่าเล่าเรียนจะถูกปรับตามจำนวนวันเรียนที่เหลืออยู่ในเทอมนั้น ๆ หากนักเรียนเข้าเรียนหลังเปิดเทอมไปแล้ว 10 วัน