หลักสูตร

ประถมศึกษา

(อายุ 6-12 ปี)

หลักสูตร

หลักสูตรสิงคโปร์ ประถมศึกษา

6-12 ปี

หลักสูตรประถมศึกษาของ SISB มีรากฐานมาจากระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ประเทศสิงคโปร์มักได้รับการจัดอันดับต้น ๆ ในโลกมาตลอดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์จะพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ในขณะที่หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์จะฝึกฝนทักษะการประมวลผลของนักเรียน ซึ่งทั้งสองทักษะต่างเป็นทักษะสำคัญยิ่งบนเส้นทางสู่ความสำเร็จด้านวิชาการที่ SISB

เอกลักษณ์และเหตุผลที่ทำให้เราโดดเด่น

หลักสูตรประถมศึกษาของ SISB เป็นหลักสูตรแบบผสม โดยมีวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาจีนจากหลักสูตรสิงคโปร์ และวิชา ICT ดรามา ศิลปะ ดนตรี สังคมศึกษา พลศึกษา  และที่ปรึกษาแนะแนวอาชีพของทาง SISB เอง ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับโปรแกรมผู้นำนักเรียนของเราแล้ว นักเรียน SISB จะได้รับการศึกษาแบบองค์รวมและเติมเต็มวิสัยทัศน์ของเราในการใส่ใจให้นักเรียนทุกคนได้กลายเป็นนักวิชาการ ผู้นำ และพลเมืองโลก

image 724

เหตุผลที่ 1

เราพร้อมเสนอโปรแกรมสามภาษาที่นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย ภาษาทุกภาษาถูกนำมารวมเข้าด้วยกันเพื่อทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถและระดับของตนเองได้ โรงเรียน SISB มีข้อสอบวัดระดับมากมาย เช่น iPSLE (international Primary School Leaving Examination) และ HSK/YCT (Hanyu Shuiping Kaoshi / Youth Chinese Test)

i point 2

เหตุผลที่ 2

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียน SISB เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน SISB พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการประมวลผลที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้พวกเขามีความได้เปรียบเพื่อชิงความเป็นเลิศทางวิชาการ

เหตุผลที่ 3

การเรียนการสอนแบบองค์รวมของเรารวมถึงโปรแกรม ICT โปรแกรมพัฒนาและสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน (SDL) และโปรแกรมปรึกษาและแนะแนวอาชีพ (PCCG) โปรแกรม ICT จะให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล รวมถึงการเขียนโค้ด วิทยาการหุ่นยนต์ และการออกแบบ 3 มิติ ในขณะที่โปรแกรม SDL จะปลูกฝังความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนทุกคน และโปรแกรม PCCG จะเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับนักเรียนและเตรียมพวกเขาให้พร้อมก้าวขึ้นเป็นพลเมืองโลกต่อไป

โรงเรียน SISB ใช้แนวทางการเรียนการสอนคุณภาพสูงโดยอาศัยหลักสูตรสิงคโปร์ที่เข้มงวดและเน้นการมีส่วนร่วม ผนวกกับแนวปฏิบัตินานาชาติที่ดีเยี่ยม ซึ่งทำให้นักเรียน SISB ทุกคนได้เริ่มเดินทางไปบนเส้นทางของตนเองในการก้าวขึ้นเป็นนักวิชาการ ผู้นำ และพลเมืองโลก และเพื่อเตรียมพวกเขาให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาโลกของเราต่อไป

Dr. Ong Teck Chin ครู่ใหญ่ฝ่ายบริหาร

หลักสูตรรายวิชา

Rectangle 39481 1

SISB Primary School Curriculum Framework

SISB Primary School Curriculum Framework

View
查看
ดู

แชร์