นักเรียนทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นนักวิชาการ ผู้นำ และพลเมืองโลก
โรงเรียน SISB อาศัยการเรียนการสอนแบบองค์รวมในการสร้างระบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของท่าน ตั้งแต่ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตร

โรงเรียน SISB ใช้การเรียนการสอนแบบองค์รวมเพื่อให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่บุตรหลานของท่าน ตั้งแต่ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา

วิทยาเขตของเรา

SISB มีวิทยาเขตทั้งหมด 4 สาขาในประเทศไทย: ประชาอุทิศ สุวรรณภูมิ ธนบุรี และเชียงใหม่ในทางภาคเหนือ สาขาแห่งที่ 5 และ 6 ของเราที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดระยองจะพร้อมเปิดในเดือนสิงหาคม  2566

SISB สาขาประชาอุทิศ

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี (สามารถอยู่แบบโรงเรียนประจำได้)
+66 2158 9191 ext. 111-113
enrol.pu@sisb.ac.th

SISB สาขาประชาอุทิศ

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี (สามารถอยู่แบบโรงเรียนประจำได้)
+66 2158 9191 ext. 111-113
enrol.pu@sisb.ac.th

SISB สาขาสุวรรณภูมิ

สำหรับนักเรียนอายุ 2-12 ปี
+66 2710 2211 ext. 111-113
enrol.sv@sisb.ac.th

SISB สาขาสุวรรณภูมิ

สำหรับนักเรียนอายุ 2-12 ปี
+66 2710 2211 ext. 111-113
enrol.sv@sisb.ac.th

SISB สาขาธนบุรี

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 2153 9393 ext. 1
enrol.tr@sisb.ac.th

SISB สาขาธนบุรี

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 2153 9393 ext. 1
enrol.tr@sisb.ac.th

SISB สาขาเชียงใหม่

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 5321 7087
enrol.cm@sisb.ac.th

SISB สาขาเชียงใหม่

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 5321 7087
enrol.cm@sisb.ac.th

SISB สาขานนทบุรี

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 61 448 2828
+66 61 445 2828
enrol.nr@sisb.ac.th

SISB สาขานนทบุรี

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 61 448 2828
+66 61 445 2828
enrol.nr@sisb.ac.th

SISB สาขาระยอง

สำหรับนักเรียนอายุ 2 ปีขึ้นไป
enrol.ry@sisb.ac.th

SISB สาขาระยอง

สำหรับนักเรียนอายุ 2 ปีขึ้นไป
enrol.ry@sisb.ac.th

SISB สาขาประชาอุทิศ

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี (สามารถอยู่แบบโรงเรียนประจำได้)
+66 2158 9191 ext. 111-113
enrol.pu@sisb.ac.th

SISB สาขาประชาอุทิศ

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี (สามารถอยู่แบบโรงเรียนประจำได้)
+66 2158 9191 ext. 111-113
enrol.pu@sisb.ac.th

SISB สาขาสุวรรณภูมิ

สำหรับนักเรียนอายุ 2-12 ปี
+66 2710 2211 ext. 111-113
enrol.sv@sisb.ac.th

SISB สาขาสุวรรณภูมิ

สำหรับนักเรียนอายุ 2-12 ปี
+66 2710 2211 ext. 111-113
enrol.sv@sisb.ac.th

SISB สาขาธนบุรี

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 2153 9393 ext. 1
enrol.tr@sisb.ac.th

SISB สาขาธนบุรี

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 2153 9393 ext. 1
enrol.tr@sisb.ac.th

SISB สาขาเชียงใหม่

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 5321 7087
enrol.cm@sisb.ac.th

SISB สาขาเชียงใหม่

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 5321 7087
enrol.cm@sisb.ac.th

SISB สาขานนทบุรี

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 61 448 2828
+66 61 445 2828
enrol.nr@sisb.ac.th

SISB สาขานนทบุรี

สำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี
+66 61 448 2828
+66 61 445 2828
enrol.nr@sisb.ac.th

SISB สาขาระยอง

สำหรับนักเรียนอายุ 2 ปีขึ้นไป
enrol.ry@sisb.ac.th

SISB สาขาระยอง

สำหรับนักเรียนอายุ 2 ปีขึ้นไป
enrol.ry@sisb.ac.th

เหตุใด ท่านจึงควรเลือกโรงเรียน SISB

0
+
นักเรียนกว่า 2,900 คน
0
%
นักเรียนได้รับข้อเสนอตอบรับให้เข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย 100%
0
+
มีประสบการณ์ด้านการศึกษานานาชาติยาวนานกว่า 20 ปี
0
มีวิทยาเขตคุณภาพสูงถึง 6 สาขาในประเทศไทย

KELVIN KOH

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือ SISB

ข้อความจากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ทุกวิทยาเขตของโรงเรียน SISB ได้นำเอาหลักสูตรที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกมาปรับใช้เพื่อทำให้แน่ใจว่านักเรียนของเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และสามารถพัฒนาไปเป็นนักวิชาการ ผู้นำ และพลเมืองคุณภาพของโลกได้

ทุกวิทยาเขตของโรงเรียน SISB ได้นำเอาหลักสูตรที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกมาปรับใช้เพื่อทำให้แน่ใจว่านักเรียนของเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และสามารถพัฒนาไปเป็นนักวิชาการ ผู้นำ และพลเมืองคุณภาพของโลกได้

KELVIN KOH

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือ SISB

เรื่องราวใหม่ ข่าวล่าสุดและข่าวเด่นของโรงเรียน