ทีมผู้บริหารของโรงเรียน

KELVIN KOH

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือ SISB

Mr. Koh คือผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัท SISB จำกัด (มหาชน) Mr. Koh ศึกษาเล่าเรียนในประเทศสิงคโปร์และย้ายมาพำนักในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากสถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และปริญญาด้านวิศวกรรมกลไกจาก Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ Mr. Koh สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

NARISA LERTNAMWONGWAN

ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

Dr. Ong ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในฐานะ Rhodes Scholar จาก University of Oxford รวมถึงปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ปริญญาโทเกียรตินิยมด้านการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา และจบการศึกษาจากโปรแกรม PCCG โดยที่ Dr. Ong มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษามาแล้วราว 50 ปี ทั้งการสอนในระดับชั้นเนิร์สเซอรี/อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษา Dr. Ong ชื่นชอบในการสอน การจัดตั้งโรงเรียน และการปรับใช้โปรแกรม IBDP ในโรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนนานาชาติในบ้านเกิดที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงในต่างประเทศด้วย

DR. ONG TECK CHIN

ครูใหญ่ (ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล)

Marion คือนักการศึกษาสำหรับเด็กเล็กผู้เต็มไปด้วยความ หลงใหลในการสอน เธอทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาระหว่างประเทศมาแล้วกว่า 12 ปีและเข้าทำงานให้กับ SISB เมื่อ 11 ปีก่อน Marion ได้รับปริญญาตรีด้านวรรณกรรมอังกฤษจาก University of Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส เธอได้รับปริญญาด้านการศึกษาจาก University of Manitoba ประเทศแคนาดา เธอมุ่งมั่นกับการพัฒนา “เด็กเต็มรูปแบบ” และส่งเสริมแนวการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้และเป็นคนที่มีสิทธิ เธอเชื่อในการแนะแนวให้นักเรียนใหม่และครอบครัวได้ผ่านพ้นการเรียนในโรงเรียนช่วงปฐมวัยเพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์และรากฐานที่ดีที่สุดเพื่อนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จในวิชาการและความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต ในฐานะที่เป็นสมาชิก SISB มาอย่างยาวนาน เธอได้มีส่วนช่วยสร้างกลุ่มผู้นำ นักวิชาการ และพลเมืองโลกมาแล้ว

Dr. Ong Teck Chin

ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร
(ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

Dr. Ong ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในฐานะ Rhodes Scholar จาก University of Oxford รวมถึงปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ปริญญาโทเกียรตินิยมด้านการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา และจบการศึกษาจากโปรแกรม PCCG โดยที่ Dr. Ong มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษามาแล้วราว 50 ปี ทั้งการสอนในระดับชั้นเนิร์สเซอรี/อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษา Dr. Ong ชื่นชอบในการสอน การจัดตั้งโรงเรียน และการปรับใช้โปรแกรม IBDP ในโรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนนานาชาติในบ้านเกิดที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงในต่างประเทศด้วย

Marion Barbe

ครูใหญ่
(ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล)

Marion คือนักการศึกษาสำหรับเด็กเล็กผู้เต็มไปด้วยความ หลงใหลในการสอน เธอทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาระหว่างประเทศมาแล้วกว่า 12 ปีและเข้าทำงานให้กับ SISB เมื่อ 11 ปีก่อน Marion ได้รับปริญญาตรีด้านวรรณกรรมอังกฤษจาก University of Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส เธอได้รับปริญญาด้านการศึกษาจาก University of Manitoba ประเทศแคนาดา เธอมุ่งมั่นกับการพัฒนา “เด็กเต็มรูปแบบ” และส่งเสริมแนวการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้และเป็นคนที่มีสิทธิ เธอเชื่อในการแนะแนวให้นักเรียนใหม่และครอบครัวได้ผ่านพ้นการเรียนในโรงเรียนช่วงปฐมวัยเพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์และรากฐานที่ดีที่สุดเพื่อนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จในวิชาการและความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต ในฐานะที่เป็นสมาชิก SISB มาอย่างยาวนาน เธอได้มีส่วนช่วยสร้างกลุ่มผู้นำ นักวิชาการ และพลเมืองโลกมาแล้ว

Hero Lee

ครูใหญ่ (ระดับชั้นประถมศึกษา)

Hero ได้รับปริญญาตรีด้านการศึกษาจาก National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ และได้ทำงานในวงการการศึกษามาแล้วกว่า 16 ปี เขาเข้ามาทำงานกับ SISB ในปี 2555 และไต่เต้าขึ้นมาเรื่อย ๆ จนได้เป็นครูใหญ่ฝ่ายประถมศึกษา Hero เป็นคนที่มีความหลงใหลในวิชาคณิตศาสตร์ ดนตรี และการปกป้องคุ้มครองเด็ก และมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เขาชอบมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง รวมถึงชอบติดตามการเติบโตและการพัฒนาตนเองของเด็กแต่ละคนในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำ นักวิชาการ และพลเมืองโลก

Jason Tee

ครูใหญ่
(ระดับชั้นมัธยมปลาย)

Jason จบการศึกษาจาก National University of Singapore พร้อมปริญญาตรีด้านภูมิศาสตร์ในปี 2548 หลังจากนั้น เขาก็ได้จบการศึกษาจาก Nanyang Technological University พร้อมปริญญาด้านการศึกษา ในปี 2565 เขาได้รับปริญญาโทด้านความเป็นผู้นำด้านการศึกษาจาก Manchester University เขาได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการศึกษามากว่า 15 ปีจากการดำรงตำแหน่งในโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน และประเทศไทย เขาหลงใหลในกีฬาและชอบท่องเที่ยวในยามว่าง

Irene Ng

(รักษาการหัวหน้าโรงเรียน
รักษาการครูใหญ่)

Irene ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านการศึกษาจาก Nanyang Technological University รวมถึงปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านการศึกษาจาก National Institute of Education โดยตั้งแต่ปี 2545 Irene ได้สอนหลากหลายวิชา พร้อมความหลงใหลเป็นพิเศษในวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เธอมีความสนใจอย่างแรงกล้าในเรื่องหลักสูตรและการประเมินผลอีกด้วย นอกจากนี้ เธอยังดำรงตำแหน่งผู้นำมากมาย อาทิเช่น หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ Irene ทำงานอย่างตั้งใจกับเพื่อนร่วมงานของเธอเพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนแบบองค์รวมเพื่อดึงเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคนออกมา

Ratchanee Abigail Arnanta

ผู้ช่วยครูใหญ่
(ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล)

Abigail สอนเด็กเล็กมาเป็นเวลาเกือบครึ่งชีวิตแล้ว เธอจบการศึกษาจาก Manila Doctor’s College ในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี 2547 และเป็นลูกครึ่งไทย-ฟิลิปปินส์ที่เกิดและเติบโตในประเทศฟิลิปปินส์ เธอตัดสินใจย้ายมาพำนักที่ประเทศไทยเป็นการถาวรหลังจากที่ได้รับปริญญาบัตรแล้ว ในปัจจุบัน เธอกำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทด้านหลักสูตรการศึกษาและการสอนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในประเทศไทย Abigail มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการห้องเรียน วางกลยุทธ์การสอน และการเรียนรู้ผ่านโครงงานและแนวทางเชิงสอบถาม Abigail คือคนที่เรียนรู้อยู่เสมอและเป็นผู้นำที่มีความยืดหยุ่น

Timothy Dickens

ผู้ช่วยครูใหญ่
(ระดับชั้นประถมศึกษา)

หลังจากที่ได้รับปริญญาตรีด้านการสื่อสาร สาขาทฤษฎีการสื่อสารจาก Colorado State University และปริญญาโทด้านการศึกษา (PCCG) จาก Nottingham University เขาเข้ามาทำงานที่ SISB ในปี 2555 และทำงานเป็นเวลา 6 ปี ก่อนจะออกไปสอนหนังสือที่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนและกลับมาทำงานกับ SISB ใหม่อีกครั้งในปี 2563 Timothy ได้พัฒนาระบบที่ปรึกษาและแนะแนว รวมถึงแนวคิดความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมที่ SISB สาขาสุวรรณภูมิ ในเวลาว่าง Timothy มักจะใช้เวลากับครอบครัว เดินทาง เข้าสังคม และสร้างความแตกต่างให้กับโลกรอบตัวเขา

Narisa Lertnamwongwan

ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร (ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล)
หัวหน้าโรงเรียนครูใหญ่ (ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล)

Narisa มีความใฝ่ฝันอยากจะทำงานกับเด็ก ๆ มาตั้งแต่ที่เธอยังเล็กอยู่ เธอได้รับปริญญาด้านการสื่อสารมวลชน รวมถึงปริญญาตรีด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจาก Inter American University ประเทศสิงคโปร์ที่ร่วมมือกับ University of Buffalo นอกจากนี้ Narisa ยังได้รับปริญญาด้านการสอนเด็กเล็กแบบมอนเตสซอรีจาก London Montessori Center และได้จบการศึกษาด้านการสอนและการเรียนรู้ในเด็กเล็กจาก AECES ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2557 พร้อมด้วยประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสิงคโปร์และไทย Narisa ผนวกรวมหน้าที่ด้านการดูแลเข้ากับหน้าที่ทางวิชาการเพื่อช่วยให้นักเรียนใน SISB ทุกคนได้ประสบความสำเร็จ

Edwin Wong

ครูใหญ่
(ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย)

Edwin เข้าทำงานให้กับ SISB ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนประถมในประเทศสิงคโปร์สองแห่ง และมีประสบการณ์สอนในวิทยาลัย โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนมัธยมศึกษามากว่า 23 ปี Edwin มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มืออาชีพที่สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของนักเรียนและบุคลากร เขาเชื่อมั่นว่าคุณครูทุกคนคือผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และผู้ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ ในขณะที่นักเรียนจะเป็นผู้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Edwin เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน แต่ได้ตลอดชีวิต เด็กทุกคนมีจุดเด่นและจุดอ่อนที่ต่างกัน พวกเขาจึงควรได้รับการเอาใจใส่เพื่อกลายเป็นผู้เรียนที่มีเเรงบันดาลใจ สนุกกับการเรียน และสามารถก้าวไปถึงขีดสุดของความสามารถของตนเองได้

Thomas Fisher

รักษาการหัวหน้าโรงเรียน
รองครูใหญ่

ในขณะนี้ Thomas ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการหัวหน้าโรงเรียนที่สาขาเชียงใหม่ และมีประสบการณ์ในการให้การศึกษาทุกระดับมาแล้ว 15 ปี เขามีปริญญาด้านการศึกษาและมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ Thomas มีความสนใจในครุศาสตร์และวิธีผสมการเรียนการสอนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน การสร้างอนาคตที่ดีให้โลกของเราเป็นองค์ประกอบสำคัญในความเชื่อของ Thomas ที่ต้องการจะให้ความรู้แก่เยาวชน ที่ SISB เขาเชื่อว่าตลอดชีวิตของเรานั้นสามารถเปลี่ยนโลกได้หากพวกเขามีรากฐานที่เหมาะสม!

Daniel Maxwell

ผู้ช่วยครูใหญ่
(ระดับชั้นประถมศึกษา)

Daniel เติบโตขึ้นที่ประเทศอังกฤษและได้รับปริญญาตรีด้านวรรณกรรมอังกฤษจาก University of London และปริญญาโทด้านความเป็นผู้นำการศึกษาจาก University of Bath เขามีประสบการณ์สอนมาแล้วกว่า 20 ปี ขณะนี้ Daniel ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ที่สาขาเชียงใหม่และเป็นผู้ประเมินโรงเรียนของสภาโรงเรียนนานาชาติ (Council of International Schools: CIS) นอกจากนี้ เขายังเป็นนักเขียนบทความด้านการศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, The Nation และ South China Morning Post อีกด้วย

Greg Stoltz
Greg Stoltz

ผู้ช่วยครูใหญ่
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

หลังจากที่ได้รับปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ และปริญญาโทด้านการศึกษาในสาขาภาษาและวรรณกรรมจาก University of South Africa แล้ว Greg ก็ได้เดินทางไปทำงานที่ลอนดอน กัมพูชา และเกาหลีใต้ เขาเริ่มทำงานในโรงเรียนนานาชาติ Tsinghua International School ที่ที่เขาสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน Grade 7 ก่อนจะเดินทางมายังประเทศไทย เขาทำงานที่ SISB สาขาประชาอุทิศเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนจะย้ายไปยัง SISB สาขาเชียงใหม่ในปี 2563 และตอนนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ความหลงใหลในผู้คนของเขาทำให้เขามีปรัชญาการศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมและผู้นำครูในอนาคต Greg รู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่ SISB สาขาเชียงใหม่

Dr. Ong Teck Chin

ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร
(ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

Dr. Ong ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในฐานะ Rhodes Scholar จาก University of Oxford รวมถึงปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ปริญญาโทเกียรตินิยมด้านการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา และจบการศึกษาจากโปรแกรม PCCG โดยที่ Dr. Ong มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษามาแล้วราว 50 ปี ทั้งการสอนในระดับชั้นเนิร์สเซอรี/อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษา Dr. Ong ชื่นชอบในการสอน การจัดตั้งโรงเรียน และการปรับใช้โปรแกรม IBDP ในโรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนนานาชาติในบ้านเกิดที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงในต่างประเทศด้วย

Larry Goh

ครูใหญ่
(ระดับชั้นประถมศึกษา)

Larry จบการศึกษาพร้อมปริญญาเกียรตินิยมด้านการศึกษา (ประถมศึกษา) จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เขาทำงานในแผนกการศึกษามากว่า 14 ปีแล้วและมีความหลงใหลในการเรียนการสอนแบบองค์รวม เขามักจะมุ่งมั่นที่จะดึงความสามารถของนักเรียนออกมาให้ได้มากที่สุด เขาเชื่อมั่นในการศึกษาที่มีคุณภาพและให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีที่สุด รวมถึงหลักสูตรที่มีความหมายและมีประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับนักเรียน เขากล่าวว่า “เด็ก ๆ เหล่านี้คืออนาคตของเรา ในเมื่อพวกเขาต้องผ่านมือเรา เราจึงมีหน้าที่หล่อหลอมให้พวกเขาได้กลายเป็นผู้ที่อยากจะเป็น และแนะนำให้พวกเขาได้ก้าวไปถึงขีดสุดความสามารถของนักเรียนแต่ละคน”

Lee Webster

Principal Designate
Sixth Form School

Lee has been teaching in international schools for over 25 years and has experience in Primary and Secondary education. Lee has been Dean of IT for over 10 years and has been Deputy Principal at SISB for the past 3 years. He has been involved in planning curriculums and assessments in a range of subjects and is certified to teach Cambridge and the IB Diploma Programme. Lee is a Google Certified Teacher, Trainer and Innovator and has presented a variety of workshops to fellow educators on technology integration in different schools across the APAC region. Lee enjoys helping educators to progress on their technology journey. 

Dr. Ong Teck Chin

ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร
(ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

Dr. Ong ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในฐานะ Rhodes Scholar จาก University of Oxford รวมถึงปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ปริญญาโทเกียรตินิยมด้านการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา และจบการศึกษาจากโปรแกรม PCCG โดยที่ Dr. Ong มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษามาแล้วราว 50 ปี ทั้งการสอนในระดับชั้นเนิร์สเซอรี/อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษา Dr. Ong ชื่นชอบในการสอน การจัดตั้งโรงเรียน และการปรับใช้โปรแกรม IBDP ในโรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนนานาชาติในบ้านเกิดที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงในต่างประเทศด้วย

Kelly Walker
Coordinator
Larry graduated with an Honours in Education (Primary) from Nanyang Technological University of Singapore. Having been in the education sector for 14 years and counting, he has developed a passion for holistic education and he always strives to bring out the best in the students under his care. Being a firm believer in quality education, Larry emphasises on the best learning environment and meaningful and authentic curriculum for the students. Quoting from him, “These children are our future, and for they pass through our hands, we are responsible for moulding them to be what they desire to be and for guiding them towards realising their fullest potential”.
Esther Nip

Principal Designate
Primary

Esther graduated from Nanyang Technological University with a bachelor’s in Biological Sciences and completed the Postgraduate Diploma in Education (PGDE) at the National Institute of Education, Singapore. She started her teaching career at Nan Chiau Primary School in Singapore before heading to Kuala Lumpur where she was the Head of Mathematics and Science at Mutiara International Grammar School. She was promoted to Head of Curriculum where she introduced problem-solving and design thinking processes to the Primary UK curriculum. She joined SISB in 2019 as a Mathematics teacher.