ทีมผู้บริหารของโรงเรียน

Group 48096057
KELVIN KOH

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือ SISB

Mr. Koh คือผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัท SISB จำกัด (มหาชน) Mr. Koh ศึกษาเล่าเรียนในประเทศสิงคโปร์และย้ายมาพำนักในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากสถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และปริญญาด้านวิศวกรรมกลไกจาก Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ Mr. Koh สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

Group 48096059
NARISA LERTNAMWONGWAN

ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร (ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล)

Narisa มีความใฝ่ฝันอยากจะทำงานกับเด็ก ๆ มาตั้งแต่ที่เธอยังเล็กอยู่ เธอได้รับปริญญาด้านการสื่อสารมวลชน รวมถึงปริญญาตรีด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจาก Inter American University ประเทศสิงคโปร์ที่ร่วมมือกับ University of Buffalo นอกจากนี้ Narisa ยังได้รับปริญญาด้านการสอนเด็กเล็กแบบมอนเตสซอรีจาก London Montessori Center และได้จบการศึกษาด้านการสอนและการเรียนรู้ในเด็กเล็กจาก AECES ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2557 พร้อมด้วยประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสิงคโปร์และไทย Narisa ผนวกรวมหน้าที่ด้านการดูแลเข้ากับหน้าที่ทางวิชาการเพื่อช่วยให้นักเรียนใน SISB ทุกคนได้ประสบความสำเร็จ

Group 48096060
DR. ONG TECK CHIN

ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

Dr. Ong ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในฐานะ Rhodes Scholar จาก University of Oxford รวมถึงปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ปริญญาโทเกียรตินิยมด้านการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา และจบการศึกษาจากโปรแกรม PCCG โดยที่ Dr. Ong มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษามาแล้วราว 50 ปี ทั้งการสอนในระดับชั้นเนิร์สเซอรี/อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษา Dr. Ong ชื่นชอบในการสอน การจัดตั้งโรงเรียน และการปรับใช้โปรแกรม IBDP ในโรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนนานาชาติในบ้านเกิดที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงในต่างประเทศด้วย

Mask group 2
Dr. Ong Teck Chin

ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร
(ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

Dr. Ong ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในฐานะ Rhodes Scholar จาก University of Oxford รวมถึงปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ปริญญาโทเกียรตินิยมด้านการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา และจบการศึกษาจากโปรแกรม PCCG โดยที่ Dr. Ong มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษามาแล้วราว 50 ปี ทั้งการสอนในระดับชั้นเนิร์สเซอรี/อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษา Dr. Ong ชื่นชอบในการสอน การจัดตั้งโรงเรียน และการปรับใช้โปรแกรม IBDP ในโรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนนานาชาติในบ้านเกิดที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงในต่างประเทศด้วย

Rectangle 39611
Marion Barbe

ครูใหญ่
(ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล)

Marion คือนักการศึกษาสำหรับเด็กเล็กผู้เต็มไปด้วยความ หลงใหลในการสอน เธอทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาระหว่างประเทศมาแล้วกว่า 12 ปีและเข้าทำงานให้กับ SISB เมื่อ 11 ปีก่อน Marion ได้รับปริญญาตรีด้านวรรณกรรมอังกฤษจาก University of Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส เธอได้รับปริญญาด้านการศึกษาจาก University of Manitoba ประเทศแคนาดา เธอมุ่งมั่นกับการพัฒนา “เด็กเต็มรูปแบบ” และส่งเสริมแนวการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้และเป็นคนที่มีสิทธิ เธอเชื่อในการแนะแนวให้นักเรียนใหม่และครอบครัวได้ผ่านพ้นการเรียนในโรงเรียนช่วงปฐมวัยเพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์และรากฐานที่ดีที่สุดเพื่อนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จในวิชาการและความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต ในฐานะที่เป็นสมาชิก SISB มาอย่างยาวนาน เธอได้มีส่วนช่วยสร้างกลุ่มผู้นำ นักวิชาการ และพลเมืองโลกมาแล้ว

Rectangle 39611 1 1
Hero Lee

ครูใหญ่ (ระดับชั้นประถมศึกษา)

Hero ได้รับปริญญาตรีด้านการศึกษาจาก National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ และได้ทำงานในวงการการศึกษามาแล้วกว่า 16 ปี เขาเข้ามาทำงานกับ SISB ในปี 2555 และไต่เต้าขึ้นมาเรื่อย ๆ จนได้เป็นครูใหญ่ฝ่ายประถมศึกษา Hero เป็นคนที่มีความหลงใหลในวิชาคณิตศาสตร์ ดนตรี และการปกป้องคุ้มครองเด็ก และมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เขาชอบมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง รวมถึงชอบติดตามการเติบโตและการพัฒนาตนเองของเด็กแต่ละคนในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำ นักวิชาการ และพลเมืองโลก

Rectangle 39612
Jason Tee

ครูใหญ่
(ระดับชั้นมัธยมปลาย)

Jason จบการศึกษาจาก National University of Singapore พร้อมปริญญาตรีด้านภูมิศาสตร์ในปี 2548 หลังจากนั้น เขาก็ได้จบการศึกษาจาก Nanyang Technological University พร้อมปริญญาด้านการศึกษา ในปี 2565 เขาได้รับปริญญาโทด้านความเป็นผู้นำด้านการศึกษาจาก Manchester University เขาได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการศึกษามากว่า 15 ปีจากการดำรงตำแหน่งในโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน และประเทศไทย เขาหลงใหลในกีฬาและชอบท่องเที่ยวในยามว่าง

Mask group 3
Irene Ng

(รักษาการหัวหน้าโรงเรียน
รักษาการครูใหญ่)

Irene ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านการศึกษาจาก Nanyang Technological University รวมถึงปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านการศึกษาจาก National Institute of Education โดยตั้งแต่ปี 2545 Irene ได้สอนหลากหลายวิชา พร้อมความหลงใหลเป็นพิเศษในวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เธอมีความสนใจอย่างแรงกล้าในเรื่องหลักสูตรและการประเมินผลอีกด้วย นอกจากนี้ เธอยังดำรงตำแหน่งผู้นำมากมาย อาทิเช่น หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ Irene ทำงานอย่างตั้งใจกับเพื่อนร่วมงานของเธอเพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนแบบองค์รวมเพื่อดึงเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคนออกมา

Rectangle 39611 3
Ratchanee Abigail Arnanta

ผู้ช่วยครูใหญ่
(ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล)

Abigail สอนเด็กเล็กมาเป็นเวลาเกือบครึ่งชีวิตแล้ว เธอจบการศึกษาจาก Manila Doctor’s College ในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี 2547 และเป็นลูกครึ่งไทย-ฟิลิปปินส์ที่เกิดและเติบโตในประเทศฟิลิปปินส์ เธอตัดสินใจย้ายมาพำนักที่ประเทศไทยเป็นการถาวรหลังจากที่ได้รับปริญญาบัตรแล้ว ในปัจจุบัน เธอกำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทด้านหลักสูตรการศึกษาและการสอนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในประเทศไทย Abigail มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการห้องเรียน วางกลยุทธ์การสอน และการเรียนรู้ผ่านโครงงานและแนวทางเชิงสอบถาม Abigail คือคนที่เรียนรู้อยู่เสมอและเป็นผู้นำที่มีความยืดหยุ่น

Mask group 4
Narisa Lertnamwongwan

ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร (ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล)
หัวหน้าโรงเรียนครูใหญ่ (ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล)

Narisa มีความใฝ่ฝันอยากจะทำงานกับเด็ก ๆ มาตั้งแต่ที่เธอยังเล็กอยู่ เธอได้รับปริญญาด้านการสื่อสารมวลชน รวมถึงปริญญาตรีด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจาก Inter American University ประเทศสิงคโปร์ที่ร่วมมือกับ University of Buffalo นอกจากนี้ Narisa ยังได้รับปริญญาด้านการสอนเด็กเล็กแบบมอนเตสซอรีจาก London Montessori Center และได้จบการศึกษาด้านการสอนและการเรียนรู้ในเด็กเล็กจาก AECES ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2557 พร้อมด้วยประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสิงคโปร์และไทย Narisa ผนวกรวมหน้าที่ด้านการดูแลเข้ากับหน้าที่ทางวิชาการเพื่อช่วยให้นักเรียนใน SISB ทุกคนได้ประสบความสำเร็จ

Rectangle 39611 4
Edwin Wong

ครูใหญ่
(ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย)

Edwin เข้าทำงานให้กับ SISB ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนประถมในประเทศสิงคโปร์สองแห่ง และมีประสบการณ์สอนในวิทยาลัย โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนมัธยมศึกษามากว่า 23 ปี Edwin มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มืออาชีพที่สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของนักเรียนและบุคลากร เขาเชื่อมั่นว่าคุณครูทุกคนคือผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และผู้ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ ในขณะที่นักเรียนจะเป็นผู้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Edwin เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน แต่ได้ตลอดชีวิต เด็กทุกคนมีจุดเด่นและจุดอ่อนที่ต่างกัน พวกเขาจึงควรได้รับการเอาใจใส่เพื่อกลายเป็นผู้เรียนที่มีเเรงบันดาลใจ สนุกกับการเรียน และสามารถก้าวไปถึงขีดสุดของความสามารถของตนเองได้

CM principal 200x200
Daniel Maxwell

รักษาการแทนครูใหญ่
รองครูใหญ่
ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

Daniel Maxwell เติบโตขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาโท สาขาความเป็นผู้นำด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบาธ Daniel เป็นรักษาการครูใหญ่ที่ SISB เชียงใหม่ และเป็นผู้ประเมินโรงเรียนของสภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS) ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 25 ปี

Group 48095988
Kelvin Koh

ครูใหญ่

Mr. Koh คือผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัท SISB จำกัด (มหาชน) Mr. Koh ศึกษาเล่าเรียนในประเทศสิงคโปร์และย้ายมาพำนักในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากสถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และปริญญาด้านวิศวกรรมกลไกจาก Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ Mr. Koh สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว  

Group 48096967
Jack Beyleveld

Deputy Principal
Nursery-Kindergarten

Jack Beyleveld เป็นนักการศึกษาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักในการสอน เขาทำงานด้านการศึกษาชั้นปฐมวัยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และเข้าร่วมกับ SISB ในปี 2561 Jack สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล และต่อมาสำเร็จปริญญาโทด้านครุศาสตร์ ด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรม การบูรณาการเทคโนโลยี และการสนับสนุน Jack มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม พร้อมกับปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ และเป็นพลเมืองโลกที่มีความเห็นอกเห็นใจ

Chris 200x200
Chris Bacon

รองครูใหญ่
ระดับชั้นประถมศึกษา

Chris เติบโตทางตอนใต้ของอังกฤษ ก่อนที่จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการสอนหนังสือในต่างประเทศ เขาทำงานด้านการศึกษามากว่า 20 ปี และมีบทบาทเป็นผู้นำที่ SISB ตั้งแต่ปี 2018 ด้วยความรักในเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนสอน Chris จึงเป็นหัวหอกในการปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกวิทยาเขตของ SISB Chris เชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียนแต่ละคนในการที่จะประสบความสำเร็จ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม เพื่อให้พวกเขาสามารถค้นหาสิ่งที่ตนสนใจในชีวิตจริงได้ นอกโรงเรียน Chris เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ที่มุ่งมั่นและมีความสนใจในดนตรีและเทคโนโลยี

Rectangle 39611 8
Lee Webster

ครูใหญ่
ระดับชั้นมัธยมปลาย

Lee สอนในโรงเรียนนานาชาติมากว่า 25 ปี และมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  Lee เป็นครูใหญ่ฝ่ายไอทีมากว่า 10 ปี และเคยดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้าหลายตำแหน่ง เขามีส่วนร่วมในการวางแผนหลักสูตรและการประเมินผลในหลายวิชา และได้รับประกาศนียบัตรรับรองการสอนหลักสูตร Cambridge และ IB Diploma Programme  Lee เป็นครู ผู้ฝึกอบรม และสร้างนวัตกรรมการสอนที่ได้รับการรับรองของ Google แก่เพื่อนนักการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีในโรงเรียนต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  Lee มักยินดีให้การช่วยเหลือนักการศึกษาพัฒนาเส้นทางด้านเทคโนโลยี

Mask group 2
Dr. Ong Teck Chin

ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร
(ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

Dr. Ong ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในฐานะ Rhodes Scholar จาก University of Oxford รวมถึงปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ปริญญาโทเกียรตินิยมด้านการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา และจบการศึกษาจากโปรแกรม PCCG โดยที่ Dr. Ong มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษามาแล้วราว 50 ปี ทั้งการสอนในระดับชั้นเนิร์สเซอรี/อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษา Dr. Ong ชื่นชอบในการสอน การจัดตั้งโรงเรียน และการปรับใช้โปรแกรม IBDP ในโรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนนานาชาติในบ้านเกิดที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงในต่างประเทศด้วย

Stephanie 200x200
Stephanie Chai

ครูใหญ่
ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาล

Stephanie สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการศรุศาสรตร์ปฐมวัยจาก Wheelock College มหาวิทยาลัยบอสตัน เธอเชื่อในปรัชญาที่ว่า “การให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย” กล่าวโดยอาริสโตเติล เธอมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนไม่เพียงแต่ได้รับการศึกษาอย่างรอบด้านเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจ ด้วยความเชื่อนี้เธอจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นหนึ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางสติปัญญา อารมณ์ และสังคมของนักเรียนแต่ละคน ด้วยประสบการณ์ด้านการศึกษากว่า 17 ปี เธอได้เห็นโดยตรงถึงผลกระทบที่ชุมชนที่ห่วงใยและให้การสนับสนุนสามารถมีต่อความสำเร็จด้านการศึกษาของเด็ก ด้วยเหตุนี้ เธอจึงอุทิศตนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่นักเรียนทุกคนรู้สึกมีค่าและได้รับการเคารพ และเป็นที่ที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนให้สำรวจสิ่งที่ตนสนใจและดึงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาใช้

Larry Photo 1 2
Larry Goh

ครูใหญ่
(ระดับชั้นประถมศึกษา)

Larry จบการศึกษาพร้อมปริญญาเกียรตินิยมด้านการศึกษา (ประถมศึกษา) จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เขาทำงานในแผนกการศึกษามากว่า 14 ปีแล้วและมีความหลงใหลในการเรียนการสอนแบบองค์รวม เขามักจะมุ่งมั่นที่จะดึงความสามารถของนักเรียนออกมาให้ได้มากที่สุด เขาเชื่อมั่นในการศึกษาที่มีคุณภาพและให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีที่สุด รวมถึงหลักสูตรที่มีความหมายและมีประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับนักเรียน เขากล่าวว่า “เด็ก ๆ เหล่านี้คืออนาคตของเรา ในเมื่อพวกเขาต้องผ่านมือเรา เราจึงมีหน้าที่หล่อหลอมให้พวกเขาได้กลายเป็นผู้ที่อยากจะเป็น และแนะนำให้พวกเขาได้ก้าวไปถึงขีดสุดความสามารถของนักเรียนแต่ละคน”

Rectangle 39611 6
Greg Stoltz

รองครูใหญ่
ระดับชั้นมัธยมปลาย

หลังจากได้รับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษและ PGCE สาขาภาษาและวรรณคดีจากมหาวิทยาลัยแอฟริกาใต้ Greg เดินทางไปต่างประเทศอย่างมัธยัสถ์ ที่ลอนดอน กัมพูชา และเกาหลีใต้ การดำรงตำแหน่งโรงเรียนนานาชาติของเขาเริ่มต้นที่โรงเรียนนานาชาติซิงหัว ซึ่งเขาสอนภาษาอังกฤษเกรด 7 เมื่อเดินทางมาประเทศไทย เขาใช้เวลาหนึ่งปีที่ SISB ประชาอุทิศ ก่อนจะย้ายไปที่ SISB เชียงใหม่ในปี 2563 จนถึงปี 2566 ความหลงใหลในผู้คนของเขานำไปสู่ปรัชญาการศึกษาของเขาในการพัฒนาผู้ใฝ่เรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษา Greg ภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสร้างอนาคตของคนรุ่นต่อไปที่ SISB