การรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนสมัครเรียน

01

ติดต่อเรา

ติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือติดต่อทางออนไลน์เพื่อหารือร่วมกับ Admissions ของเรา นอกจากนี้ ท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ผ่านการจองทัวร์โรงเรียนออนไลน์ได้อีกด้วย

02

ส่งใบสมัคร

กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบตามที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนกำหนด (Admissions Office)

03

เข้ารับการประเมิน

เมื่อใบสมัครได้รับการตรวจสอบแล้ว เราจะนัดหมายเพื่อให้บุตรหลานของท่านเข้ารับการประเมินและสัมภาษณ์กับเรา

04

ประกาศผลประเมิน

โรงเรียนจะเเจ้งผลประเมินไปทางโทรศัพท์หรืออีเมล และจะมีการส่งจดหมายตอบรับเมื่อมีการยืนยันรับนักเรียน

05

ชำระค่าเล่าเรียน

ชำระค่าเล่าเรียนตามที่ Admissions ระบุ

06

เข้าเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว SISB!

เอกสารที่ต้องใช้

สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย
 • สำเนาสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนผลการเรียนล่าสุดของนักเรียน (ขั้นต่ำ 2 ปี) หากมี
 • จดหมายแนะนำจากโรงเรียนก่อนหน้าของผู้สมัคร
 • ค่าสมัครและประเมิน 10,000 บาท (ไม่สามารถคืนได้)
 • ข้อมูลสุขภาพนักเรียนที่ครบสมบูรณ์ (เมื่อรับเข้าเรียนแล้ว)
สำหรับผู้สมัครต่างชาติ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนผลการเรียนล่าสุดของนักเรียน (ขั้นต่ำ 2 ปี) หากมี
 • จดหมายแนะนำจากโรงเรียนก่อนหน้าของผู้สมัคร
 • ค่าสมัครและประเมิน 10,000 บาท (ไม่สามารถคืนได้)
 • ข้อมูลสุขภาพนักเรียนที่ครบสมบูรณ์ (เมื่อรับเข้าเรียนแล้ว)
สำหรับผู้มีสัญชาติไทย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำหรับชาวต่างชาติ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่า

Assessment Format

สัมภาษณ์

ทักษะการเขียนพื้นฐาน (การออกเสียง การอ่าน ตัวเลข) + สัมภาษณ์

การประเมินด้วยข้อสอบ:
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์ คำศัพท์ ความเข้าใจ (คำถามหลายตัวเลือกและคำถามปลายเปิด)

 • คณิตศาสตร์ - คำถามหลายตัวเลือกและคำถามคำตอบสั้น (ทักษะด้านการคิดคำนวณและทักษะตามหัวข้อที่กำหนด)

 • ภาษาจีน - คำศัพท์ ความเข้าใจ สัมภาษณ์ (สำหรับ CLS)

การประเมินด้วยข้อสอบ:
 • ภาษาอังกฤษ - องค์ประกอบ ความเข้าใจ

 • คณิตศาสตร์ - โจทย์การรวมเลข

มีผลการสอบ IGCSE ในระดับ C เป็นอย่างต่ำใน 5 วิชา รวมถึงภาษาอังกฤษ
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับ Grade 11 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่มีผลการสอบ IGCSE จะต้องเข้ารับการประเมินดังต่อไปนี้:
 • การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ (ข้อสอบ 90 ถึง 120 นาที)
 • การประเมินความรู้คณิตศาสตร์ (ข้อสอบ 90 ถึง 120 นาที)

ยินดีต้อนรับการเข้ามาเป็นครอบครัว SISB

โรงเรียนขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมทุกท่านนัดหมายเข้าชมโรงเรียนก่อนเดินทางเข้ามาที่โรงเรียน