นักลงทุน

องค์กร

Frame 48095525

ผู้ให้บริการด้านการศึกษาชั้นนำ

Frame 48095525

บริษัท SISB จำกัด (มหาชน) คือผู้ถือกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นเจ้าของและผู้บริหารจัดการโรงเรียนสามแห่งในกรุงเทพ รวมถึงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์อีกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

แนวทางของ SISB

Frame 48095523

เราให้ความรู้

เราให้ความรู้แก่ผู้เรียนจากหลากหลายความสนใจ สัญชาติ และกลุ่มอายุผ่านทรัพยากรและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าการศึกษาที่มีคุณภาพจะทำให้นักเรียนของเราได้รับความรู้และทักษะที่มีค่าและสามารถเตรียมตัวเพื่อความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนเเปลงอยู่เสมอใบนี้

เรามอบโอกาส

เรามุ่งมั่นก้าวขึ้นเป็นองค์กรที่พัฒนาบุคคลให้ก้าวถึงขีดสุดความสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ ความรู้ ความสำเร็จทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางอาชีพ และการสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคม เราสนับสนุนการเติบโตรายบุคคลโดยการมอบความรู้ให้กับบุคลากรของเราและการสำรวจแนวทางการเติบโตและพัฒนาบริษัทที่ดีที่สุด เราผลักดันความเคารพต่ออาชีพครูและมอบโปรแกรมและโอกาสฝึกฝนอย่างเป็นรูปแบบให้กับบุคลากรของ SISB ทุกคนที่มุ่งมั่นไขว่คว้าและพัฒนาอาชีพด้านการศึกษาอย่างดีที่สุด

เราเสริมสร้าง

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจและการรักษาระดับมาตรฐานการศึกษา และต้องการรักษาระดับให้เป็นไปตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมเพื่อทำให้แน่ใจว่าเราจะสามารถรักษามาตรฐานของทรัพยากร อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ให้ได้สูงสุดตลอดไป นอกจากนี้ เรายังพยายามพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในทุกภาคส่วนผ่านการศึกษาที่ดี มีพัฒนาการทางอาชีพที่ต่อเนื่อง และมอบโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย

วิสัยทัศน์

Frame 48095528

การเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาชั้นนำที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้

Headline Heavy 3

ภารกิจ

Frame 48095529

เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้าง และมอบโอกาสให้กลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายได้ก้าวขึ้นเป็นพลเมืองโลก

Headline Heavy 3

จุดเริ่มต้นและช่วงเวลาสำคัญ

Beginnings and Milestones

2544

ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯสาขาแรก

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ 3 ไร่ในย่านเอกมัย กรุงเทพมหานครฯ โดยมีนักเรียน 35 คน

Frame 48095516 1

2545

พิธีเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯสาขาแรกอย่างเป็นทางการ

โรงเรียน SISB สาขาเอกมัยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2545 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน Chan Heng Wing เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำราชอาณาจักรไทย

Frame 48095517 1

2549

คณะกรรมการสอบและประเมินผลประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสอบและประเมินผลประเทศสิงคโปร์ (SEAB) ให้ดำรงตำแหน่งเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการสำหรับการทดสอบระดับประถมศึกษานานาชาติประเทศสิงคโปร์ (iPSLE)

Frame 48095518

2550

จัดการสอบจบการศึกษาระดับประถมศึกษานานาชาติประเทศสิงคโปร์ (iPSLE) เป็นครั้งแรก

มีการสอบ iPSLE ในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่โรงเรียน SISB เป็นครั้งแรก

Frame 48095519

2551

ขยายพื้นที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ สาขาเอกมัย

โรงเรียน SISB เอกมัยได้รับการขยายพื้นที่จาก 3 ไร่เป็น 5 ไร่ด้วยการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง

Frame 48095520

2552

จุดเริ่มต้นของโครงการสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

เนื่องจากจำนวนนักเรียนได้ขยับเพิ่มถึงจำนวน 500 คน SISB จึงลงทุนกว่า 250 ล้านบาทเพื่อขยายโรงเรียนสาขาที่สองสาขาประชาอุทิศ ขนาด 10 ไร่ (พื้นที่ก่อสร้างกว่า 17,000 ตารางเมตร)

Frame 48095521
- กรุณาเลือก -
Beginnings and Milestones

2544

ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯสาขาแรก

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ 3 ไร่ในย่านเอกมัย กรุงเทพมหานครฯ โดยมีนักเรียน 35 คน

Frame 48095516 1

2545

พิธีเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯสาขาแรกอย่างเป็นทางการ

โรงเรียน SISB สาขาเอกมัยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2545 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน Chan Heng Wing เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำราชอาณาจักรไทย

Frame 48095517 1

2549

คณะกรรมการสอบและประเมินผลประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสอบและประเมินผลประเทศสิงคโปร์ (SEAB) ให้ดำรงตำแหน่งเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการสำหรับการทดสอบระดับประถมศึกษานานาชาติประเทศสิงคโปร์ (iPSLE)

Frame 48095518

2550

จัดการสอบจบการศึกษาระดับประถมศึกษานานาชาติประเทศสิงคโปร์ (iPSLE) เป็นครั้งแรก

มีการสอบ iPSLE ในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่โรงเรียน SISB เป็นครั้งแรก

Frame 48095519

2551

ขยายพื้นที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ สาขาเอกมัย

โรงเรียน SISB เอกมัยได้รับการขยายพื้นที่จาก 3 ไร่เป็น 5 ไร่ด้วยการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง

Frame 48095520

2552

จุดเริ่มต้นของโครงการสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

เนื่องจากจำนวนนักเรียนได้ขยับเพิ่มถึงจำนวน 500 คน SISB จึงลงทุนกว่า 250 ล้านบาทเพื่อขยายโรงเรียนสาขาที่สองสาขาประชาอุทิศ ขนาด 10 ไร่ (พื้นที่ก่อสร้างกว่า 17,000 ตารางเมตร)

Frame 48095521

วิสัยทัศน์เพื่ออนาคตที่สดใส