เส้นทางการศึกษาที่ SISB

เส้นทางการศึกษาที่ SISB

หลักสูตรผสมระหว่างสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และ IB ของเรา

Group 48096155

อายุ 2-6 ปี

ระดับชั้น
เนิร์สเซอรี 1 - อนุบาล 2

หลักสูตร
หลักสูตร Early Years Foundation Stage ของสหราชอาณาจักร

Group 48096156

อายุ 6-12 ปี

ระดับชั้น
ประถม 1 - ประถม 6

หลักสูตร
สิงคโปร์

Group 48096193

อายุ 12-14 ปี

ระดับชั้น
Grade 7 - Grade 8

หลักสูตร
ผสมสิงคโปร์-สหราชอาณาจักร

Group 48096176

อายุ 14-16 ปี

ระดับชั้น
Grade 9 - Grade 10

หลักสูตร
IGCSE จากสหราชอาณาจักร

Group 48096192

อายุ 16-18 ปี

ระดับชั้น
Grade 11 - Grade 12

หลักสูตร
A/AS Levels จากสหราชอาณาจักร

อายุ 2-6 ปี

อายุ 6-12 ปี

อายุ 12-14 ปี

อายุ 14-16 ปี

อายุ 16-18 ปี

ระดับชั้น

เนิร์สเซอรี 1 - อนุบาล 2

ประถม 1 - ประถม 6

Grade 7 - Grade 8

Grade 9 - Grade 10

Grade 11 - Grade 12

หลักสูตร

หลักสูตร Early Years Foundation Stage ของสหราชอาณาจักร

หลักสูตรสิงคโปร์

หลักสูตรผสมสิงคโปร์-สหราชอาณาจักร

หลักสูตร IGCSE จากสหราชอาณาจักร

หลักสูตร A/AS Levels จากสหราชอาณาจักร