หลักสูตร

เนิร์สเซอรี-อนุบาล

(2-6 ปี)

หลักสูตร

หลักสูตร Early Years Foundation Stage เนิร์สเซอรี-อนุบาล

2-6 ปี

ระดับชั้นเนิร์สเซอรี-อนุบาลจะใช้หลักสูตรผสมที่มีรากฐานมาจากหลักสูตร Early Years Foundation Stage ในแต่ละปี คณาจารย์จะทำการประเมินหลักสูตรเพื่อผนวกรวมเอาทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และความต้องการของนักเรียนเข้าไปด้วยกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกิจกรรมที่เด็กเป็นศูนย์กลาง เราสร้างหลักสูตรขึ้นมาโดยอาศัยระยะพัฒนาการของเด็กและสอนวิชาตามหลักสูตร Early Years ของประเทศสิงคโปร์ เพื่อวางรากฐานที่แข็งแรงเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศไม่ใช่เพียงแค่ในโรงเรียนประถมที่ SISB เท่านั้น แต่ในทุกที่ทั่วโลก

เอกลักษณ์และเหตุผลที่ทำให้เราโดดเด่น

เราวางแนวทางด้านวิชาการซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 6 ปี มีการวางแผนวิชาและทักษะเป็นอย่างดีเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านทักษะความคิดและการเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลระหว่างการเล่นและการเรียนรู้ด้วยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย ในที่ที่การเรียนรู้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง

เหตุผลที่ 1

เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย และให้ความสำคัญอย่างมากกับการเรียนรู้ผ่านการถามคำถามและการสำรวจ รวมถึงการเรียนการสอนที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง

หตุผลที่ 2

นักเรียนจะได้เรียนรู้เป็นหลักผ่านการปฏิบัติกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ให้เด็กๆกำหนดสิ่งที่พวกเขาต้องการจะเรียนรู้เอง เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะทางวิชาการโดยการทำกิจกรรมระหว่างวันและใช้สื่อการเรียนรู้ที่ได้รับเพื่อสร้าง สำรวจ และค้นพบไอเดียใหม่ ๆ

เหตุผลที่ 3

โรงเรียนมีปรัชญาว่านักเรียนแต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ต่างมีพรสวรรค์พิเศษและมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้น เราจึงออกแบบหลักสูตรมาเพื่อท้าทายนักเรียนของเราให้ก้าวไปถึงขีดสุดความสามารถของตนเอง

คณะครูและทีม Early Years รวมถึงดิฉันเชื่อว่านักเรียนของเราต่างมีพรสวรรค์ส่วนตัวที่จะก้าวขึ้นเป็นนักวิชาการ ผู้นำ และพลเมืองโลกได้ทั้งสิ้น เด็กแต่ละคนมีเอกลักษณ์และวิธีการเรียนรู้แตกต่างกันไป คุณครูในหลักสูตร Early Years ต่างมีความเพรียบพร้อมในการสังเกตความสามารถในตัวเด็กทุกคนเพื่อเรียนรู้และสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของพวกเขา

“ถ้าคุณอยากให้เด็ก ๆ ของเราเคลื่อนย้ายภูเขาลูกหนึ่ง เราก็ต้องปล่อยให้พวกเขาลงจากเก้าอี้เสียก่อน” Nicolette Sowder

Narisa Lertnamwongwan ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร

หลักสูตรรายวิชา

For Nursery 1 syllabus

For Nursery 1 syllabus

View
查看
ดู

For Nursery 2 syllabus

For Nursery 2 syllabus

View
查看
ดู

For Kindergarten 1 syllabus

For Kindergarten 1 syllabus

View
查看
ดู

For Kindergarten 2 syllabus

For Kindergarten 2 syllabus

View
查看
ดู

แชร์