Sixth Form คืออะไร? เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยด้วยหลักสูตรระดับโลก

ในยุคที่การศึกษาเปิดกว้างและไร้พรมแดน หลายครอบครัวมองหาหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หลักสูตรจากต่างประเทศจึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมและบริบทของโลกที่กว้างขึ้น แต่ยังเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสากลได้อย่างมั่นใจ

โดยหนึ่งในรูปแบบการศึกษาที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน คือ Sixth Form การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ในบทความนี้ SISB จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจว่า Sixth Form คืออะไร และแนะนำปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกโรงเรียน Sixth Form ที่เหมาะสม

การเรียนแบบ Sixth Form คืออะไร ?

Sixth Form คือ การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ ซึ่งเน้นในช่วงสองปีสุดท้ายของการเรียน โดยช่วงอายุของระดับชั้น Sixth Form จะอยู่ที่ 16-18 ปี เป็นระดับการศึกษาที่เตรียมพร้อมนักเรียนสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการเรียน Sixth Form นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเกี่ยวกับวิชาที่ตนเองสนใจ และเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับที่สำคัญ เช่น A-Level หรือ International Baccalaureate (IB) ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นใบเบิกทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

นอกจากนี้ การเรียน Sixth Form ไม่เพียงแต่เน้นการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางวิชาการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคตอีกด้วย เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้นำ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และอื่นๆ

Sixth Form School คืออะไร ?

Sixth Form School คือ โรงเรียนที่เปิดสอนรูปแบบ Sixth Form ควบคู่ไปกับหลักสูตรอื่นๆ สำหรับนักเรียนหลายช่วงอายุ โดยนักเรียนที่เรียนรูปแบบ Sixth Form จะอยู่ในช่วงอายุ 16-18 ปี หรือ Year 12-13 บรรยากาศการเรียนจะเหมือนกับโรงเรียนทั่วไป มีสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย และเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัย

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลายที่เปิดสอนรูปแบบ Sixth Form หลายแห่ง

การเลือก sixth form school

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อมองหาโรงเรียน Sixth Form

ประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งที่เปิดสอนรูปแบบ Sixth Form แต่การเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนี้

1. หลักสูตรและวิชาเรียน

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน Sixth Form แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันไป การเลือกโรงเรียนที่มีหลักสูตรและวิชาที่ตรงกับความสนใจและเป้าหมายของผู้เรียนจะช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่รักและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้เรียนมีคณะหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจอยู่แล้ว ควรตรวจสอบว่าโรงเรียน Sixth Form ที่กำลังพิจารณามีหลักสูตรและวิชาที่สามารถนำไปสู่การเข้าศึกษาต่อในคณะหรือมหาวิทยาลัยนั้นได้หรือไม่

2. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนมีผลต่อการพัฒนาของผู้เรียน โดยโรงเรียน Sixth Form ที่ดีควรมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบและพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ นอกจากนี้ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครันซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข

3. ชื่อเสียงของโรงเรียน

ชื่อเสียงของโรงเรียน Sixth Form เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษาและความสำเร็จของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งอาจพิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียนในอดีต การได้รับการรับรองจากสถาบันด้านการศึกษาที่น่าเชื่อถือ หรือแม้แต่ความคิดเห็นจากผู้ปกครองและนักเรียนคนอื่นๆ เป็นต้น

4. ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนของโรงเรียน Sixth Form ในประเทศไทยแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน ควรพิจารณาค่าเล่าเรียนให้เหมาะสมกับงบประมาณของครอบครัว นอกจากนี้ ควรตรวจสอบว่าโรงเรียนมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ หรือส่วนลดหย่อนอื่นๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วน

นอกจากนี้ ควรเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมและการเรียนจริงๆ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอนและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อทำความรู้จักและเข้าใจหลักสูตรที่ใช้มากยิ่งขึ้น

SISB โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ เปิดสอนรูปแบบ Sixth Form

SISB โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมปลายด้วยรูปแบบ Sixth Form เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับสากลอย่าง Cambridge International AS & A Levels และ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) โดยนอกจากการเรียนในห้องเรียนที่เข้มข้นแล้ว SISB ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นและเอื้ออำนวย พร้อมด้วยการสนับสนุนจากครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญ

SISB ยังมีความภาคภูมิใจที่นักเรียนของเรา 100% ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเราพร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนของการศึกษาต่อ เพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือก

การเรียนในรูปแบบ Sixth Form ถือเป็นเส้นทางที่สำคัญสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้ Sixth Form เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน และที่สำคัญ คือ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ของโรงเรียน Sixth Form เพื่อตอบสนองต่อตัวผู้เรียนให้ได้มากที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล: info@sisb.ac.th
โทร.: +66 2158 9191 ต่อ. 100-101

Tag :

แชร์