ผลการสอบ AS/A LEVEL

ผลการเรียนและข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของนักเรียน SISB ประจำปี 2565

ผลการสอบ AS/A LEVEL

หลักสูตร Cambridge International AS & A Levels พัฒนาความเข้าใจในรายวิชาและทักษะการคิดอย่างลึกซึ้ง ผู้เรียนจะได้รับความรู้เฉพาะด้านหรือความรู้ตามรายวิชาอย่างกว้างขวาง และได้รับข้อเสนอเพื่อศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้วยหลักสูตร Cambridge International AS & A Levels ในทุกปี ถือเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

ผลการสอบ AS/A LEVELS

ผลการสอบ AS/A LEVELS

No Data Found

image 712

มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว SISB

Group 48096959