พิธีเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียน SISB สาขาธนบุรี