SISB is proud and honoured to announce that HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn has graciously accepted to officially open the Creative Arts and Media Centre (CAMC) at Pracha Uthit campus on 9th July 2018

ประวัติความเป็นมา

 • ESTABLISHMENT OF THE FIRST CAMPUS OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
 • ESTABLISHMENT OF THE FIRST CAMPUS OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
  ปีแห่งการก่อตั้ง และ เริ่มก่อสร้างสาขาแรกของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ.
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) สาขาแรก ก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ 3 ไร่ ในเขตเอกมัย, กรุงเทพมหานคร และมีนักเรียนจำนวน 35 คนในตอนนั้น
 • OFFICIAL OPENING OF THE FIRST CAMPUS OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
 • OFFICIAL OPENING OF THE FIRST CAMPUS OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ได้ทำการเปิดสาขาแรกอย่างเป็นทางการ
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ได้มีพิธีเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2002 โดย พณฯ ท่าน จัน เฮง วิง, เอกอัคราชทูตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
 • SINGAPORE EXAMINATIONS AND ASSESSMENT BOARD
 • SINGAPORE EXAMINATIONS AND ASSESSMENT BOARD
  การสอบและประเมินผลของตามแบบประเทศสิงคโปร์
  SISB ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการสอบและประเมินผลของสิงคโปร์ (SEAB) เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการสำหรับการตรวจสอบโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (iPSLE)
 • INAUGURAL SINGAPORE INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL LEAVING EXAMINATION (IPSLE)
 • INAUGURAL SINGAPORE INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL LEAVING EXAMINATION (IPSLE)
  โรงเรียนประถมศึกษาระดับสูงแห่งแรกจากสิงคโปร์ (IPSLE)
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ เป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับการรับรองจาก iPSLE ให้สามารถดำเนินสอบได้เต็มรูปแบบ
 • EXPANSION OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL EKKAMAI
 • EXPANSION OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL EKKAMAI
  การขยายตัวของสิงคโปร์โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สาขาเอกมัย
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพสาขาเอกมัย ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 และขยายพื้นที่จาก 3 ไร่ เป็น 5 ไร่
 • EMBARKATION OF NEW SECONDARY SCHOOL PROJECT
 • EMBARKATION OF NEW SECONDARY SCHOOL PROJECT
  โครงการต่อยอดโรงเรียนสู่การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
  ด้วยการเติบโตของจำนวนนักเรียนถึง 500 คน SISB ได้ลงทุน 250 ล้านบาทเพื่อสร้างสาขาที่ 2 บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ (17,000 ตารางเมตร) ในเขตประชาอุทิศกรุงเทพฯ และสาขานี้เป็นสาขาแรก ที่มีระดับมัธยมศึกษา
 • ONESQA
 • ONESQA
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษาแห่งชาติ (ONESQA) ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
 • ACCREDITATIONS
 • ACCREDITATIONS
  การรับรองจากสมาคมและองค์กรต่างๆ

  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) ได้รับการรับรองจาก Council of International Schools (CIS)


  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) ได้รับการรับรองจาก Cambridge International Examinations (CIE) เพื่อทำการสอบ IGCSE


  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศจีนให้เป็นศูนย์ทดสอบความสามารถทางภาษาจีนสำหรับนักเรียน

 • GRAND OPENING OF FLAGSHIP CAMPUS
 • GRAND OPENING OF FLAGSHIP CAMPUS
  เปิดตัวอย่างอลังการของสาขาหลักโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB)

  30 มกราคม 2555 เด็กนักเรียนกว่า 500 คน ได้ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ ซึ่งเป็นสาขาหลักแห่งใหม่


  10 กุมภาพันธ์ 2555 มีการเปิดตัวรูปปั้นสิงโตใน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดย นายปีเตอร์ ชานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำราชอาณาจักรไทย


  7 มิถุนายน 2555 การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  กรกฎาคม 2012 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาเอกมัย เปิดตัวอีกครั้ง ในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนสำหรับเด็กเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล

 • LAUNCH OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL SUVARNABHUMI
 • LAUNCH OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL SUVARNABHUMI
  การเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาสุวรรณภูมิ

  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) ได้เปิดสาขาที่ 3 คือสาขาสุววณภูมิ ซึ่งเนื้อที่ถึง 8 ไร่


  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ ได้รับการรับรองจาก Cambridge International Examinations (CIE) ให้สามารถดำเนินการสอบ Cambridge International A Levels ได้


  นักเรียนกลุ่มแรกได้ทำการสอบ IGCSE


  SISB ได้ลงทุนสร้างอาคาร SISB บนพื้นที่ 1.25 ไร่ ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ (พื้นที่ใช้สอย 2,200 ตารางเมตร) ซึ่งให้บริการแก่กลุ่ม Nursery 1 และ บริษัท SISB จำกัด ซึ่งถือเป็นอาคารสำนักงานของ SISB

 • OFFICIAL OPENING OF SISB BUILDING
 • OFFICIAL OPENING OF SISB BUILDING
  การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของตึก SISB

  อาคาร SISB Building ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดย พณฯท่าน คุณหญิง เชา ซิว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557


  ทำการเปิดส่วนขยายพื้นที่ใหม่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ ได้ลงทุนก่อสร้างอาคารเรียนใหม่มูลค่า 500 ล้านบาท บนพื้นที่ 9.5 ไร่ (พื้นที่สร้างขึ้นใหม่ 20,000 ตรม.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยในพื้นที่ประกอบไปด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สปอร์ตคอมเพล็กซ์ อาคารโรงละคร และหอพักสำหรับนักเรียนประจำ

 • FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY AT SISB PRACHA UTHIT
 • FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY AT SISB PRACHA UTHIT
  พิธีวางศิลาฤกษ์ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ
  ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ โดยมี นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558
 • SISB COMMEMORATES 15th ANNIVERSARY
 • SISB COMMEMORATES 15th ANNIVERSARY
  SISB ฉลองครบรอบ 15 ปี

  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาเอกมัย ได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับระดับ อนุบาลและประถม เพื่อให้ห้องเรียนมีความสวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน


  พิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียน นานาชาติแห่งแรกของสิงคโปร์ที่เปิดตัวในภาคเหนือ มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


  SISB 15th Anniversary - SISB ฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งการก่อตั้งด้วย อีเว้นท์การเฉลิมฉลอง ที่ยิ่งใหญ่

 • SISB OPENED ITS FOURTH 5-RAI CAMPUS, SISB CHIANGMAI
 • SISB OPENED ITS FOURTH 5-RAI CAMPUS, SISB CHIANGMAI
  SISB เปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 บนพื้นที่กว่า 5 ไร่
  การเปิดสาขาครั้งแรกของ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) ที่เป็นนอกเขตกรุงเทพ มหานคร โดยได้เปิดสาขาที่ภาคเหนือของประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่มีพื้นที่กว่า 5 ไร่และมีชั้นเรียนสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2 ถึง 12 ปี (ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา) สาขาเชียงใหม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ จีน และ ไทยที่ไม่เหมือนใคร รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ห้องอเนกประสงค์ สนามกีฬา โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ และ หัตถกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ และสนามเด็กเล่น
 • SISB OPENED ITS FIFTH 8-RAI CAMPUS, SISB THONBURI
 • SISB OPENED ITS FIFTH 8-RAI CAMPUS, SISB THONBURI
  SISB เปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาธนบุรี ซึ่งเป็นสาขาที่ 5 บนพื้นที่กว่า 8 ไร่
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาธนบุรี เป็นโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แห่งแรก ที่เปิดตัวในเขตธนบุรี สาขาธนบุรีได้เปิดสอนสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 12 ปี (ระดับอนุบาล - อนุบาลถึงระดับประถมศึกษา) โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาธนบุรีนำเสนอ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จีน และไทย ที่ไม่เหมือนใครพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร ห้องโถงอเนกประสงค์ในร่ม โรงอาหารขนาดใหญ่ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องศิลปะหัตถกรรม ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และสนามเด็กเล่น